Chính Sách Bảo Mật

Cập nhật lần cuối: ngày 27 tháng 2 năm 2023
Chính sách bảo mật này (Chính sách dành cho người dùng) mô tả cách Công ty DVTAICHINH và các công ty liên quan (Công ty trực tuyến) thu thập, sử dụng, lưu trữ, duy trì và chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng trang web này, www.dvtaichinh.com (Trang web). Chính sách này cũng áp dụng cho bất kỳ trang web nào khác của chúng tôi xuất bản Chính sách này. Chính sách này không áp dụng cho các trang web xuất bản các tuyên bố khác nhau.

1. Thu thập dữ liệu

Chúng tôi thu thập dữ liệu về người dùng theo nhiều cách:

1.1 Thông tin người dùng cung cấp cho chúng tôi Chúng tôi thu thập tên, địa chỉ bưu chính, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin nhân khẩu học (giới tính và nghề nghiệp), cũng như các thông tin khác mà người dùng cung cấp trực tiếp trên Trang web của chúng tôi hoặc Chatbot DVTAICHINH Việt Nam.

1.2 Thông tin chúng tôi có được từ Bên thứ ba. Chúng tôi thu thập dữ liệu người dùng từ nhiều nguồn khác nhau, và có thể bổ sung vào nguồn thông tin hiện từ Trang web này hoặc Chatbot DVTAICHINH Việt Nam.

1.3. Thông tin được thu thập tự động. Chúng tôi tự động lưu trữ dữ liệu về người dùng, cũng như dữ liệu về máy tính / thiết bị của bạn. Ví dụ: Khi người dùng truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi ghi lại loại hệ điều hành, loại trình duyệt, ngôn ngữ của trình duyệt, trang web mà bạn đã truy cập, các trang bạn đã xem, thời gian bạn xem một trang web.

1.4 Chúng tôi có thể đăng ký thông tin bằng cookies. Cookies là các tệp dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng của người dùng. Chúng tôi có thể sử dụng Cookies theo phiên (sẽ hết hạn sau khi bạn đóng trình duyệt web) và Cookies liên tục (vẫn còn lưu trên máy tính của người dùng cho đến khi được xóa) để cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt nhất.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng theo các điều sau:
• Vận hành, duy trì và cải thiện các trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
• Trả lời các bình luận và câu hỏi và cung cấp dịch vụ khách hàng
• Gửi thông tin, bao gồm xác nhận, hóa đơn, thông báo kỹ thuật, cập nhật, cảnh báo bảo mật, hỗ trợ và quản trị
• Liên lạc về các chương trình khuyến mãi, sự kiện và các tin tức khác về sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi và các đối tác cung cấp
• Liên kết hoặc kết hợp thông tin người dùng với thông tin cá nhân khác
• Bảo vệ, điều tra và ngăn chặn các hoạt động gian lận, trái phép hoặc bất hợp pháp
• Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng yêu cầu

3. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng theo các điều sau:
• Chia sẻ thông tin cá nhân với sự đồng ý của người dùng. Ví dụ: Người dùng có thể cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với các bên liên quan để sử dụng với mục đích quảng bá/tiếp thị của người dùng. Hoạt động này phải được tuân theo chính sách bảo mật của các bên liên quan
• Chia sẻ thông tin cá nhân khi chúng tôi thực hiện một thỏa thuận kinh doanh hoặc đàm phán một thỏa thuận kinh doanh liên quan đến việc bán hoặc chuyển nhượng tất cả, hoặc một phần của doanh nghiệp, hoặc tài sản của chúng tôi. Các giao dịch này có thể bao gồm bất kỳ giao dịch hoặc sáp nhập, tài trợ, mua lại hoặc thủ tục phá sản
• Chia sẻ thông tin cá nhân cho các mục đích pháp lý, bảo vệ hoặc bảo mật
• Chia sẻ thông tin để tuân thủ Luật pháp
• Chia sẻ thông tin để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy trình pháp lý
• Chia sẻ thông tin để bảo vệ quyền và tài sản của Công ty DVTAICHINH Việt Nam, đại lý, khách hàng và các bên liên quan
• Chia sẻ thông tin trong trường hợp khẩn cấp. Điều này bao gồm bảo vệ sự an toàn của nhân viên và đại lý của chúng tôi hoặc bất kỳ các bên liên quan
• Chia sẻ dữ liệu tổng hợp và/hoặc ẩn danh với các bên liên quan

4. Thông tin và thay đổi

Người dùng có thể yêu cầu cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin mà Công ty DVTAICHINH Việt Nam thu thập, tùy thuộc vào mối quan hệ của Người dùng với Công ty DVTAICHINH Việt Nam. Bộ phận phụ trách tại DVTAICHINH Việt Nam sẽ cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin theo chính sách nội bộ của chúng tôi.

Người  có quyền yêu cầu hạn chế sử dụng và tiết lộ những thông tin nhận dạng cá nhân, bằng cách liên hệ với chúng  để (1) cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin nhận dạng cá nhân; (2) phương thức liên lạc hoặc phương thức nhận thông tin từ chúng tôi hoặc (3) xoá thông tin nhận dạng của Người dùng trên hệ thống của chúng  (tham khảo thông tin bên dưới), bằng cách xoá tài khoản của Người dùng.

Các cập nhật, chỉnh sửa, thay đổi và xoá thông tin như trên sẽ không ảnh hưởng đến các thông tin khác trên hệ thống của chúng tôi, cũng  thông tin mà chúng tôi đã cung cấp cho bên thứ ba theo Chính sách quyền riêng tư này trước khi thực hiện cập nhật, chỉnh sửa, hoặc thay đổi. Để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật, chúng tôi thực hiện các bước cần thiết (chẳng hạn như yêu cầu mật khẩu dạng duy nhất) để xác minh danh tính của Người dùng trước khi cấp cho Người  quyền truy cập hồ sơ hoặc thực hiện các chỉnh sửa. Người dùng có trách nhiệm không tiết lộ mật khẩu cũng như thông tin tài khoản trong suốt quá trình sử dụng. 

Trên thực tế, chúng tôi không thể xóa hết tất cả các thông tin mà Người dùng đã cung cấp khỏi hệ thống. Việc sao lưu thông tin trên hệ thống diễn a thường xuyên và là điều cần thiết để tránh bỏ sót thông tin, đồng nghĩa với việc thông tin của bạn tồn tại ở dạng không thể xoá hoặc rất khó để xác định. 

Ngay sau khi nhận được yêu cầu của Người , tất cả thông tin cá nhân được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu mà chúng tôi có quyền sử dụng, và các thông tin có thể tìm kiến dễ dàng sẽ được cập nhật, sửa chữa, thay đổi hoặc xóa, trong phạm vi và khả năng cho phép của chúng tôi. 

Nếu Người dùng muốn cập nhật, xóa hoặc nhận bất kỳ thông tin nào, Người  có thể làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ với tổ chức tài chính mà Người dùng là khách hàng của họ.

5. Thông tin liên hệ

Chúng tôi tiếp nhận ý kiến hoặc câu hỏi của người dùng về chính sách bảo mật này. Người dùng có thể liên hệ qua thông tin:

 Lương Thế Vinh, P Quang Trung, tp Thái Nguyên.
Hotline: 094 452 88 86
Email:[email protected]
Website:dvtaichinh.com

 

6. Thay đổi chính sách riêng tư

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này mà không cần thông báo trước. Nếu chúng tôi thay đổi, chúng tôi sẽ thay đổi ngày cập nhật mới nhất.

4. Thông tin và thay đổi